رایکا

محصولات

همبرگر 60 درصد
جدید

همبرگر 60 درصد

 • 100,000 ریال
 • 110,000 ریال
همبرگر 90 درصد

همبرگر 90 درصد

 • 200,000 ریال
 • 210,000 ریال
فلافل 500 گرمی
جدید

فلافل 500 گرمی

 • 50,000 ریال
 • 60,000 ریال
فلافل 700 گرمی
جدید

فلافل 700 گرمی

 • 100,000 ریال
 • 110,000 ریال
فلافل 900 گرمی
جدید

فلافل 900 گرمی

 • 200,000 ریال
 • 210,000 ریال
همبرگر 30 درصد
جدید

همبرگر 30 درصد

 • 50,000 ریال
 • 60,000 ریال

شبکه فروش سراسری

رایکا ، همراه سلامتی شما

#

متصل به شبکه بانکی کشور

#

سفارش آنلاین

#

سیستم پست سراسری

#

درآمدزایی آنلاین