رایکا

"طرح درآمد زایی راینس"

 

تعاریف و اصطلاحات

 • نماینده فروش (Sales Agent): هر فرد حقیقی که از طریق وب‌سایت رسمی رایتس ، جهت معرفی و فروش محصولات رایتس ، ثبت نام نموده و دارای کد بازایابی باشد.

 

 • نماینده مستقیم (Direct): به نماینده فروشی که با کد کاربری معرف خود در سایت ثبت نام نماید، نماینده مستقیم یا دایرکت اطلاق می گردد.

 

 • نماینده فعال (Active Agent): به نماینده فروشی اطلاق می گردد که در طی یک ماه شمسی، حداقل یکی مبلغ 1.850.000 ریال از محصولات شرکت را جهت فروش و یا مصارف شخصی و خانوادگی، از طریق سایت رایتس تهیه کرده و از این طریق مجاز به دریافت پاداش های طرح درآمد زایی می گردد.

 

 • فروش شخصی (Retail): به هر ثبت سفارش کالایی که از طریق دفتر کار نماینده فروش صورت گیرد، فروش شخصی اطلاق می گردد.

 

 • پورسانت (Commission): به کارمزد پرداختی به هر نماینده فروش، بابت ثبت سفارش و فروش شخصی  محصولات رایتس گفته مي شود.

 

 • پاداش (Reward / Bonus):  به درآمدهای حاصل از فعالیت فروش نمایندگان مستقیم که از طریق طرح درآمد زایی رایتس محاسبه و به نمایندگان "فعال" پرداخت می گردد.

 

 • حجم فروش (SV): عبارت است از مجموع مبالغ فروش تمامی دایرکتهای نماینده فروش در طی یک ماه شمسی.

 

 • واریز پورسانت: شرکت موظف است تمامی پورسانت و پاداش نمایندگان فروش را در ساعت 24 آخرین روز ماه شمسی محاسبه  و یکم ماه بعد به حساب نمایندگان محترم واریز نماید.

 

 • دفتر کار اینترنتی به صورت رایگان از طرف شرکت در اختیار نماینده فروش قرار می گیرد. مبلغی تـحت عنوان حق عضویت تعریف نشده و هیچ مبلغی تـحت این عنوان یا عناوین دیگر برای شروع به کار و جایگاه از نماینده فروش دریافت نمی‌شود.

 

 • شرکت مجاز می باشد جهت بزرگداشت ایام خاص در طی سال، مناسبت های ملی و مذهبی و یا تشویق نمایندگان فروش، کالاهای خود را بصورت پروموشن به صورت فروش ویژه با قیمت کمتر که در وب سایت شرکت اعلام می شود به فروش برساند.

 

 

مشروح طرح درآمد زایی رایتس

 

1 : پورسانت فروش شخصی (Retail Commission)  

در زمان ثبت سفارش در سایت رایتس ، معادل  8% درصد پورسانت فروش محاسبه می گردد  و  تا  20%  بسته به رتبه ی فروش شخصی قابل ارتقا میباشد.

در پایان هر ماه کاری، شما با توجه به مجموع ثبت های سفارش کالا و رتبه فروش شخصی که کسب می نمایید، براساس جدول شماره 1 پورسانت رتبه فروش شخصی دریافت می نمایید.

ردیف

رتبه 

معادل 

 

نماد 

مجموع 

 

پورسانت 

1

برنزی

Bronze 

 

از 185  تا 370  هزار تومان

8 %

2

نقره 

Silver 

 

از 371 هزار تا 740 هزار تومان

16 % 

3

طلایی

Gold 

 

از  741 هزار تومان به بالا

20 % 

(جدول شماره 1)

 

2 : پاداش نمایندگان مستقیم (Direct Bonus)

 

اگر رتبه ی فروش شخصی شما " برنزی " باشد با 2 دایرکت برنزی، معادل sv  10% از فروش  نمایندگان مستقیم شما به عنوان پاداش محاسبه و در انتهای هر ماه به حساب شما واریز می گردد.

اگر رتبه ی فروش شخصی شما " برنزی " باشد با 5 دایرکت برنزی ، معادل sv 12% از فروش  نمایندگان مستقیم شما به عنوان پاداش محاسبه و در انتهای هر ماه به حساب شما واریز می گردد.

اگر رتبه ی فروش شخصی شما " برنزی " باشد با 7 دایرکت برنزی ، معادل sv 15% از فروش  نمایندگان مستقیم شما به عنوان پاداش محاسبه و در انتهای هر ماه به حساب شما واریز می گردد.

 

اگر رتبه ی فروش شخصی شما "نقره ای" باشد با 2 دایرکت برنزی ، معادل sv 12% از فروش  نمایندگان مستقیم شما به عنوان پاداش محاسبه و در انتهای هر ماه به حساب شما واریز می گردد.

اگر رتبه ی فروش شخصی شما "نقره ای" باشد با 5 دایرکت برنزی ، معادل sv 15% از فروش  نمایندگان مستقیم شما به عنوان پاداش محاسبه و در انتهای هر ماه به حساب شما واریز می گردد.

اگر رتبه ی فروش شخصی شما "نقره ای" باشد با 7 دایرکت برنزی ، معادل sv 17% از فروش  نمایندگان مستقیم شما به عنوان پاداش محاسبه و در انتهای هر ماه به حساب شما واریز می گردد.

 

اگر رتبه ی فروش شخصی شما "طلایی" باشد با 2 دایرکت برنزی ، معادل sv 15% از فروش  نمایندگان مستقیم شما به عنوان پاداش محاسبه و در انتهای هر ماه به حساب شما واریز می گردد.

اگر رتبه ی فروش شخصی شما "طلایی" باشد با 5 دایرکت برنزی ، معادل sv 17% از فروش  نمایندگان مستقیم شما به عنوان پاداش محاسبه و در انتهای هر ماه به حساب شما واریز می گردد.

اگر رتبه ی فروش شخصی شما "طلایی" باشد با 7 دایرکت برنزی ، معادل sv 20% از فروش  نمایندگان مستقیم شما به عنوان پاداش محاسبه و در انتهای هر ماه به حساب شما واریز می گردد.

 

ردیف

رتبه

 

معادل 

نماد 

پاداش 

 

1

برنزی

Bronze 

 

 %15 _ 10%

2

نقره ای

Silver 

 

%17 _ 12%

3

طلایی

Gold 

 

%20 _ 15%

(جدول شماره 2)

 

3 : پاداش باشگاه رایتس (Raytes Club Rewards)

معادل  5 % از حجم کل فروش ماهانه ی سایت شرکت در سایت، میان رتبه های طلایی "Gold" و نقره ای "Silver" بعنوان پاداش اهدا می گردد.

ابتدا امتیاز هر رتبه به شرح زیر مشخص می شود:

 • امتیاز رتبه نقره ای با 5 دایرکت برنزی :  3  امتیاز
 • امتیاز رتبه نقره ای با 7 دایرکت برنزی :  5  امتیاز
 •  
 • امتیاز رتبه طلایی با 5 دایرکت برنزی :  7  امتیاز
 • امتیاز رتبه طلایی با 7 دایرکت برنزی : 10 امتیاز

 

ردیف

رتبه

 

معادل 

نماد 

پاداش 

 

1

برنزی

Bronze 

 

امتیاز : 0

2

نقره

Silver 

 

امتیاز : 5_3

3

طلا 

Gold 

 

امتیاز : 10_7

      (جدول شماره 3)

"سپس  5 % از حجم کل فروش ماهانه ی شرکت  بر مجموع امتیازات تقسیم شده و هر رتبه بنا بر تعداد امتیاز خود ، پاداش باشگاه رایتس را دریافت می نماید.

 

www.Raytes.ir

 
رایکا ، همراه سلامتی شما